top of page

Interim

Extra handen nodig?

Werkgevers maar ook adviesbureaus kunnen Pensioenhart inhuren. Dat kan incidenteel maar ook op structurele basis. Ik ben volledig gecertificeerd en kan dan ook zowel Pensioenadvies als Inkomensadvies geven. Je kunt Pensioenhart inschakelen voor alles wat met pensioen of arbeidsongeschiktheid te maken heeft.

Carmen 1 naar buiten kijken.jpg
Graphic Shapes

Werkgevers & Adviseurs

Werkgevers

Werkgevers komen allerlei pensioenvraagstukken tegen. Soms ontbreekt het aan tijd of expertise om zo’n vraagstuk te behandelen. In dat geval kun je voor een bepaalde tijd Pensioenhart inschakelen - een aantal uren per week of per maand of voor een ad-hoc opdracht.

Waar kan Pensioenhart je bij helpen? Een greep uit de mogelijkheden!

 

1. Het pensioenakkoord staat voor de deur.

  • Wil je weten wat het pensioenakkoord voor jouw organisatie betekent?

  • Wil je een second opinion voor het advies van jouw adviseur?

  • Wil je hulp bij het implementeren van de wijziging?

 

2. Een (HR)medewerker is (tijdelijk) afwezig en er moeten personele mutaties in de pensioenadministratie worden doorgevoerd.

 

3. Je wilt een check of de pensioeninhoudingen op de salarisstroken wel juist verwerkt zijn.

 

4. Het personeelshandboek moet worden geüpdatet. Je wilt de juiste teksten voor de pensioen- en/of arbeidsongeschiktheidsregelingen.

 

5. Je wilt animatievideo’s om de medewerkers te informeren over een pensioenonderwerp.

 

6. Het contract voor de arbeidsongeschiktheid- en/of pensioenregeling loopt ten einde. Je wilt begeleiding om dit traject goed aan te leveren bij de adviseur.

Contact

Adviseurs

Pensioenhart kan door adviesbureaus worden ingehuurd. Pensioenhart is gecertificeerd en kan pensioenadvies geven en bovendien adviseren op het gebied van zorg en inkomen.

 

Een adviseur kan Pensioenhart voor een bepaalde periode inhuren – bijvoorbeeld voor een intern project of gedetacheerd bij een klant.

Neem contact op voor meer informatie

bottom of page